Do pobrania

Regulaminy

Regulamin uczestnictwa w Fair Play Dance Camp

akceptowany przez wszystkich uczestników

Pobierz

Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

akceptowany przez uczestników zakwaterowanych na kampusie

Pobierz

Warunki ubezpieczenia grupowego

akceptowane przez wszystkich uczestników zakwaterowanych na kampusie

Pobierz

Regulamin strony internetowej www.fairplayregister.com

akceptowany przez wszystkich uczestników, którzy rejestrują się on-line

Pobierz

Polityka prywatności

akceptowany przez wszystkich uczestników, którzy rejestrują się on-line

Pobierz

FPDC 2021 - Regulamin preorderu

akceptowany przez wszystkich uczestników zarejestrowanych w ramach preorderu

Pobierz

Do góry

Formularze

Karta kwalifikacyjna nieletniego uczestnika

powinna zostać uzupełniona przez rodzica/prawnego opiekuna nieletniego uczestnika, który będzie pod opieką FPDC; elektroniczną wersję formularza należy wysłać do 30 czerwca 2021 na adres info@fpdancecamp.com; prosimy o zabranie oryginalnego dokumentu i przekazanie go opiekunowi pierwszego dnia obozu

Pobierz

Formularz rezygnacji z opieki

powinien zostać uzupełniony przez rodzica/opiekuna prawnego ORAZ przez tymczasowego opiekuna niepełnoletniego uczestnika, który nie chce być pod opieką FPDC; elektroniczną wersję formularza należy wysłać do 30 czerwca 2021 na adres info@fpdancecamp.com; prosimy o zabranie oryginalnego dokumentu i zostawienie go w punkcie rejestracyjnym

Pobierz

Zgoda na odstępstwo od zasad zakwaterowania

powinna zostać uzupełniona przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika, który chciałby być zakwaterowany z konkretną osobą przeciwnej płci lub z osobą dorosłą; elektroniczną wersję formularza należy wysłać do 30 czerwca 2021 na adres info@fpdancecamp.com; prosimy o zabranie oryginalnego dokumentu i przekazanie go opiekunowi pierwszego dnia obozu.

Pobierz

Do góry